ด่วน!! มข. รับสมัคร บุคคลเข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สัญญาจ้างโครงการ 1 ปี อัตราค่าตอบแทน บุคคลทั่วไป 9,000/เดือน บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 15,000/เดือน และ นักศึกษา 5,000/เดือน พื้นที่ทำงาน ตำบลบ้านโต้น ตำบลหนองแวง อ.พระยืน
Post Views: 789