รอบ ADMISSION ทั่วประเทศ (TCAS 3) ปีการศึกษา 2564

ผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ
ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ Admission (TCAS3)
รูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2

กำหนดการสัมภาษณ์
รอบ Admission (TCAS 3.1)
ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

กำหนดการสัมภาษณ์
รอบ Admission (TCAS 3.2)
ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

กำหนดการรอบรับตรงทั่วประเทศ (TCAS 3) ปีการศึกษา 2564

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่เว็บไซต์ KKU Admissions
(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 )