รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)
ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

รอบรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)
ปีการศึกษา 2564
อ่านประกาศ