การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ KKUIC
ปีการศึกษา 2565

24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 KKUIC Building

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • B.B.A.
  • IA
  • TM
  • Com.Arts.

For students in Bachelor of Business Administration: Global Business (GB), International Marketing (IM), and International Entrepreneurship (IE)

ESAP 1

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 001 002University Study Skills in English 1 Sec. 1-2
IC 002 002Public Speaking Sec. 1-2
-ESAP 1

ESAP 2

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 12-13
IC 011 021Mathematics in Everyday Life Sec. 1-2
-ESAP 2

REGULAR

IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 8-11 & 14
IC 011 009Wellness Dimensions Sec. 3
IC 011 019Creative Entrepreneurship Sec. 3
IC 011 021Mathematics in Everyday Life Sec. 1-2
IC 101 001Principle of Management Sec. 1 (GB & IE), Sec. 2 (IM)
IC 011 xxxGeneral Education Course, Language Elective
IC011004 Japanese 1 Sec. 2-3 or
IC011005 Chinese 1 Sec. 3-6

For students in Bachelor of Arts: International Affairs (IA)

ESAP 1

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 001 002University Study Skills in English 1 Sec. 1-2
IC 002 002Public Speaking Sec. 1-2
-ESAP 1

ESAP 2

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 12-13
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 3-4
-ESAP 2

REGULAR

IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 8-11 & 14
IC 011 009Wellness Dimensions Sec. 4
IC 011 016Information Literacy Sec. 6
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 3-4
IC 101 001Principle of Management Sec. 3
IC 011 xxxGeneral Education Course, Language Elective
IC011004 Japanese 1 Sec. 2-3 or
IC011005 Chinese 1 Sec. 3-6

For students in Bachelor of Arts: Tourism Management (TM)

ESAP 1

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 001 002University Study Skills in English 1 Sec. 1-2
IC 002 002Public Speaking Sec. 1-2
-ESAP 1

ESAP 2

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 12-13
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 3-4
-ESAP 2

REGULAR

IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 8-11 & 14
IC 011 009Wellness Dimensions Sec. 4
IC 011 016Information Literacy Sec. 4-5
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 3-4
IC 211 002Service Psychology Sec. 1
IC 011 xxxGeneral Education Course, Language Elective
IC011004 Japanese 1 Sec. 2-3 or
IC011005 Chinese 1 Sec. 3-6

For students in Bachelor of Communication Arts: Creative Media Technology (CMT) and International Journalism (IJ)

ESAP 1

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 001 002University Study Skills in English 1 Sec. 1-2
IC 002 002Public Speaking Sec. 1-2
-ESAP 1

ESAP 2

IC 001 001ECMS Sec. 1-4
IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 12-13
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 2
-ESAP 2

REGULAR

IC 011 001Critical Reading and Writing Sec. 8-11 & 14
IC 011 013Local Wisdom and Communities Sec. 3
IC 011 016Information Literacy Sec. 4-5
IC 011 018Logical Thinking and Problem Solving Sec. 2
IC 221 001Introduction to Communication Arts Sec. 1
IC 011 xxxGeneral Education Course, Language Elective
IC011004 Japanese 1 Sec. 2-3 or
IC011005 Chinese 1 Sec. 3-6

Check yourself

ESAP Timetable and Enrollment

Post Views: 298