ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
English for Specific and Academic Purposes (KKUIC)
สำหรับนักศึกษาที่ผ่าน TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น
ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น
ปีการศึกษา 2565
 • 2-12 พ.ค. 2565

  เลือกคณะ/สาขา และสมัครออนไลน์ได้ที่ student.mytcas.com
 • 18 พ.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1 ทาง student.mytcas.com
 • 18-19 พ.ค. 2565

  ยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ student.mytcas.com
 • 24 พ.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 2 ทาง student.mytcas.com
 • 27 พ.ค. 2565

  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
  หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงยกเว้นการตรวจสุขภาพ
 • 2 มิ.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ admissions.kku.ac.th
 • 6-10 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง reg.kku.ac.th
* การสัมภาษณ์ออนไลน์จะจัดขึ้นผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะติดต่อเพื่อส่งขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงรายละเอียดให้กับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครได้กรอกทางระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Admission)
จำนวนรับสมัคร
TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
ธุรกิจสากล
10
การตลาดระหว่างประเทศ
10
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
10
การระหว่างประเทศ
10
การจัดการการท่องเที่ยว
10
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
10
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
10
ค่าน้ำหนักคะแนน GAT/PAT
TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา GAT (85) PAT1 (71)
ธุรกิจสากล
60%
40%
การตลาดระหว่างประเทศ
60%
40%
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
60%
40%
การระหว่างประเทศ
100%
-
การจัดการการท่องเที่ยว
100%
-
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
100%
-
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
100%
-
* ผู้สมัครทุกสาขา ต้องมีคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 30% และผู้สมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต (สาขาธุรกิจสากล สาขาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ และสาขาการตลาดระหว่างประเทศ) ต้องมีคะแนน PAT1 ไม่ต่ำกว่า ≥ 20%
Post Views: 788