วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-202-173,043-202424
โทรสาร.043-202-424
อีเมล์ : kkuic@kku.ac.th
Post Views: 380