ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 095-663-2001
โทรสาร : 043-202-424
อีเมล : kkuic@kku.ac.th
Post Views: 634