ชื่อ-นามสกุล :ดร.วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์

การศึกษา :Ph.D. (Educational Technology) Khon Kaen university, Thailand; Cert. (Marketing in a Digital World) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Cert. (Chinese) Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan; M.A. (English) Khon Kaen university, Thailand; B.A. (Thai) Khon Kaen university, Thailand

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรและผู้ประสานงานวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : Critical Reading & Writing, English for Communication in Multicultural Societies, Public Speaking, University Study Skills in English 1

สาขาวิจัย : Language learning, Educational technology, Learning innovations, Cognitive neuroscience, Brain-based learning, Cross-cultural learning

E-mail : wanwwa@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : จินตนา รัตนเขมากร

การศึกษา : M.A. (English), Khon Kaen University, Thailand; Cert. TESL, Seattle University College of Education, USA; B.A. (Thai), Chiang Mai University, Thailand

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading & Writing, English For Communication In Multicultural Societies, University Study Skills, Thai for Foreigners

สาขาวิจัย : Language Learning

E-mail : jintra@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ดร. Anders Kølle

การศึกษา : Ph.D. (Media and Communications) The European Graduate School, Switzerland; M.A. (Art History) University of Copenhagen, Denmark; B.A. (Art History) University of Copenhagen, Denmark; Assistant Director (Film Studies) Ecole Supérieure d´Etudes Cinématographiques, France.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

 

วิชาสอน : Narrative Film, Professional Presentations

สาขาวิจัย : Aesthetics, Cultural Studies, Communication Theory, Media Studies, Art History

E-mail : anders@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ปิติพงษ์ พิมพ์พิเศษ

การศึกษา : Ph.D. (Art and Cultural Research), Khon Kaen University, Thailand; Master of Digital Media, University of Newcastle, Australia; B.Sc. (Applied Computer Sciences), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

 

วิชาสอน : Multimedia Technology and Animation

สาขาวิจัย : Multimedia Technology and Animation

E-mail : pitpi@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : โสภณวิชญ์ อชิระ ผ่องลำเจียก

การศึกษา : M.A. (Fashion Media Production) London College of Fashion with Distinction, United Kingdom; B.A. (Film production) Mahidol University International College, Thailand

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

 

วิชาสอน : Photography

สาขาวิจัย : Photography

E-mail : sopolnawitch@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : William Hamilton Bicksler

การศึกษา :  M.A. (Communication Studies) Texas Tech University, USA

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Creative Media Technology)

OFFICE HOURS

 

วิชาสอน : Marketing Communications, Communication Research, Persuasion and Rhetoric

สาขาวิจัย : Organizational Communication, Public Discourse and Rhetoric

E-mail : willbi@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง

การศึกษา : M.A. (Applied Lingustics), University of New South Wales, Australia;

B.A. First-Class Honors (English), Kasetsart University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Academic English

สาขาวิจัย : Applied Linguistics

E-mail : NITHSA@KKU.AC.TH

ชื่อ-นามสกุล : Taraa Mothuratana

การศึกษา : M.A. (Education – TESOL), California State Univerity, San Bernardino, USA; B.A. (Asian American Study), Sanfrancisco State University, USA

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

วิชาสอน : Academic English, Critical Reading and Writing

สาขาวิจัย : TESOL

E-mail : taraa@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : TU ANH NGUYEN THI

การศึกษา : Ph.D. Candidate in Social Sciences, Chiang Mai University, Thailand. M.A in Sustainable Development, Chiang Mai University, Thailand. B.A in Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (Hanoi).

ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (International Journalism)

 

วิชาสอน : Mass Communication, Radio Journalism and Interpersonal Communications

สาขาวิจัย : Media consumption, diaspora studies, transnational studies.

E-mail : @kku.ac.th

Post Views: 756