ชื่อ-นามสกุล : Martin Baier

การศึกษา : M.A. (International Relations – International Program), Thammasat University, Thailand; B.A. (Sociology), Carleton University, Canada

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน : International Relations, ASEAN Studies, International Organizations

สาขาวิจัย : Regional (ASEAN) Politics, Community and Identity Creation, Political Sociology

E-mail : martin@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : Dr. Dylan Eugene Southard

การศึกษา : Ph.D. (Human Sciences), Osaka University, Japan; M.A. (Human Sciences), Osaka University, Japan; B.A. (Philosophy), Gonzaga University, USA

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน : Anthropology, Cultural Studies, Social Science, Development and Human Security

สาขาวิจัย : Alternative Development, Localist Movements, Communities of Practice, Glocalization, Religion and Development

E-mail : dylaso@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ธวัชชัย วรกิตติมาลี

การศึกษา : Ph.D.  (Southeast Asian Area Studies), Kyoto University, Japan; Master of Public Policy, Kyoto University, Japan; B.Econ. (International Economics) (Honors), Ramkhamhaeng University, Thailand; B.A. (International Affairs) (First-class Honors), Thammasat University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน : Diplomacy, China and International Relations, Introduction to Political Sciences.

สาขาวิจัย :East Asian Studies, Japanese Politics and International Relations, Comparative Politics

E-mail :thawatc@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ธนากรณ์ สายุทธ์

การศึกษา : Master of Science (M.Sc.) in International Politics, University of Southampton UK; B.A (International Affairs-International Program), Khon Kaen University International College.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน :International Political Economies, Human Rights, International Communication for International Relations, Trade policy

สาขาวิจัย : ASEAN community, Mekong Subregion (GMS), Trade and Investment, Economic Cooperation, Poverty Alleviation, Sustainable Development

E-mail : thanasay@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : ฑภิพร สุพร

การศึกษา : M.A. in International Relations, Chulalongkorn University; B.A. in Political Science (International Relations) with first class honors, Kasetsart University

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน :  International Security, U.S. Foreign Policy, Non-state Actors in International Affairs

สาขาวิจัย : U.S. Foreign Policy, Great Power Politics, International Relations Theories, Asia Pacific Security

E-mail : thapsu@kku.ac.th

View CV and Publications

ชื่อ-นามสกุล : Thapanee Wasaratchawet (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา : M.A. (European Studies), Chulalongkorn University, Thailand; M.A. (International Relations), King’s College London, UK; B.A. (Political Science, International Relations Major), Kasetsart University, Thailand.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน : International Relations, ASEAN Studies, International Organizations

สาขาวิจัย : Regional (ASEAN) Politics, Community and Identity Creation, Political Sociology

E-mail : thapwas@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล : กนกอร รัตนพล (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา : M.A. (International Relations – International Program), Thammasat Univeristy, Thailand; B.A. (English), Khon Kaen University, Thailand

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรการระหว่างประเทศ

วิชาสอน : Introduction to Political Sciences

สาขาวิจัย : International Relations

E-mail : kanora@kku.ac.th