KKU Quota/National Admission


กำหนดการรอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่
รายการ
จันทร์ ที่ 23 เม.ย 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.th, https://www.kku.ac.th)
พฤหัสบดี ที่ 26 เม.ย 2561 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ ที่ 30 เม.ย 2561

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th

-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ

-ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยานาชาติ http://www.ic.kku.ac.th/

อังคาร ที่ 1 - ศุกร์ที่ 11 พ.ค. 2561 นักศึกษาที่ต้องลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานในช่วงซัมเมอร์ชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานที่วิทยาลัยนานาชาติ
พฤหัสบดี ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561

นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website https://tcas61.cupt.net/

อังคาร ที่ 8 พ.ค. 2561 ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://tcas61.cupt.net/ และ https://admissions.kku.ac.th
อังคาร ที่ 15 – จันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

จันทร์ ที่ 21 พ.ค 2561 เป็นต้นไป

- วันเปิดเรียน AEP1i (ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

- ซื้อหนังสือเรียน AEP1i

กำหนดการรอบโควต้าทั่วประเทศของวิทยาลัยนานานาชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่
รายการ
เสาร์ ที่ 26  จันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.th, https://www.kku.ac.th)
จันทร์ ที่ 4 หรือ อังคารที่ 5 มิ.ย 2561 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย 2561 -ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ.

-ประกาศผลการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยานาชาติ http://www.ic.kku.ac.th/

อังคาร ที่ 12  จันทร์ที่ 18 มิ.ย 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
จันทร์ ที่ 30 ก.ค. 2561 ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อังคาร ที่ 31 ก.ค. 2561 ปฐมนิเทศที่วิทยาลัยนานาชาติ
เสาร์ ที่ 4 ส.ค. 2561 13.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่ส่งเอกสารายงานตัว ณ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 1 ห้องสีฟ้า
จันทร์ ที่ 6 ส.ค 2561 - วันเปิดภาคการศึกษา

กำหนดการรอบแอดมิชชั่นของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่
รายการ
พุธ ที่ 6 – อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561