ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณและธุรการ       KKUIC organizes Orientation and Acquaintance party for Tourism Management Program Students        International College attends the annual International Student Day        International College Joins Bowling for charity       Grant Scholarship Application Form       International College organized a workshop on "Working for efficiency in the organization."       KKUIC joined EdpEx Coaching & Mentoring       International College joins the ceremony in honor of King Monkut, Rama 4, the Father of Thai Science.       Time table of AEP courses in semester 1 of academic year 2014       International College joined a royal tribute and celebration ceremony for Her Majesty the Queen on the occasion of her 82nd birthday on the 12th of August 2014 organized by Khon Kaen University      
 Students
Time table of AEP courses in semester 1 of academic year 2014 (Date : 18-08-2557 | Read : 57 Times) Exit Test Announcement for AEP2 and AEP3 courses (June 30 - August 5, 2014) (Date : 08-08-2557 | Read : 88 Times)
ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ โดยวิธี Admissions 2557 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Date : 22-07-2557 | Read : 249 Times) Time Table for 1st semester of Academic year 2014 (Date : 18-07-2557 | Read : 571 Times)
Exit Test Announcement for AEP1 and AEP2 courses (May 26 - June 27, 2014) (Date : 01-07-2557 | Read : 244 Times) SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014 for more information (Date : 11-06-2557 | Read : 160 Times)
 Admissions
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น (รอบ 2) ปี57 (Date : 25-07-2557 | Read : 361 Times) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาต้น ปี 57 (รอบ2) (Date : 17-07-2557 | Read : 260 Times)
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Admissions) ปี 57 (Date : 16-07-2557 | Read : 270 Times) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาต้น ปี 57 (รอบ2) Update (Date : 07-07-2557 | Read : 478 Times)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปี 2557 และผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Date : 01-05-2557 | Read : 793 Times) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 1) (Date : 23-04-2557 | Read : 475 Times)
 General
KKUIC organizes Orientation and Acquaintance party for Tourism Management Program Students (Date : 29-08-2557 | Read : 62 Times)    International College attends the annual International Student Day (Date : 28-08-2557 | Read : 52 Times)
International College Joins Bowling for charity (Date : 27-08-2557 | Read : 41 Times) International College organized a workshop on "Working for efficiency in the organization." (Date : 20-08-2557 | Read : 55 Times)
KKUIC joined EdpEx Coaching & Mentoring (Date : 20-08-2557 | Read : 37 Times) International College joins the ceremony in honor of King Monkut, Rama 4, the Father of Thai Science. (Date : 18-08-2557 | Read : 57 Times)
 Scholarships
Grant Scholarship Application Form (Date : 27-08-2557 | Read : 17 Times) Application for KKUIC Scholarship for Academic year 2014 (Date : 21-07-2557 | Read : 117 Times)
การขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. (Date : 19-06-2557 | Read : 148 Times) criteria for providing funds and accepting support funds for accommodation costs of foreign exchange students (Date : 05-06-2557 | Read : 125 Times)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Date : 30-04-2557 | Read : 210 Times) Intensive Japanese Culture ,Business & Hospitality Studies at Osaka Gakuin University (Date : 20-03-2557 | Read : 256 Times)
 Job Application
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณและธุรการ (Date : 01-09-2557 | Read : 27 Times)    รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณและธุรการ (Date : 13-08-2557 | Read : 181 Times)
 VDO Presentation
KKUIC Dance (Date : 20-02-2557 | Read : 255 Times)
 
      News & Activities
  News
      Admission
  Tuition and Fees
  Academic Calendars
  Thai Student Admission
  KKUIC English Program
      Academics
  International Student Admission
  Multimedia Technology and Animation
  International Marketing
  Global Business
  Tourism Management
  International Affairs
  Academic English Preparation (AEP) Course
      About KKUIC
  About KKUIC
  History
  City History
  How to get there
  Transportation in the province
  DO'S AND DON'TS WHEN VISITING Thailand
  Research
  Minutes of Meetings
  Ethics of KKUIC
      Administrations
  Staff
      Coop/Internship
  Cooperative Education
  Internship
  Manual Academic 2013
  Roles and Responsibilities
  All Form
  Timeline
      Student Life
  Student Handbook 2012 - 2013
  Facilities and Services
  Contact Us
  Register WIFI,KKUNET
      Download
  Download Form
  Logo
      Scholarships
  กองทุนกู้ยืม
  ถาม-ตอบปัญหากองทุน กยศ.
      Alumni Information Service
  Graduate Study
  scholarship
  Continuing Education
  Endeavour Scholarships
  Contact
      การประกันคุณภาพการศึกษา
  คู่มือตัวชี้วัด IQA 2556
  คู่มือเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา
  รายงานผลการประเมิณ IQA ระดับสาขาวิชา
  Improvement plan 2013
      Link
  Registrar Office
  KKU Library
  E-learning
  KKU
  Google App Mail
  Ethics of KKU
      Other
  TQF Timeline for Academic Year 2014
  TQF-KKU Manual
  Intellectual Property Submitting
  Knowledge management
  
Previous
!!! NO BANNER
Previous
Copyright © 2012  Khon Kaen University International College,Thailand