หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 2567
open
รอบ TCAS
ปีการศึกษา
ช่วงเวลาการรับสมัคร
TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น
2567
6 – 12 พ.ค. 2567
รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ
ปีการศึกษา
ช่วงเวลาการรับสมัคร
รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4
2567
ประกาศเร็วๆ นี้

ข่าวสารและสื่อ

No data was found

ข่าวสารและสื่อ

No data was found
Empowering global citizens for a sustainable society

ความเห็นจากนักศึกษา

Erika Obado

Studying IA at KKUIC has challenged my critical thinking and comprehension of significant issues in the world regarding politics, economics, and conflicts in history to the present time. I am thankful for the professors who help me achieved the important skills for my future careers.

Jason Rothschild

IC embraces who I am and assists me in coping well with a dynamic society. I found undying friendship along with the tough lessons and sleepless nights.

Shenying Zhang

KKUIC, a place where your potential can be intrigued and boosted up with guidance and opportunities.

Nadia Sommerhalder

IC has encouraged me to learn and study about new cultures. It has taught me the strength of diversity and made me feel like I’m at home. This place has motivated me to fight for my dreams and believe in myself and also that without mistakes we won’t be able to reach our Goal.

Moukdavanh Inthachack

KKUIC gives me the opportunity to learn business and marketing from experienced teachers who helped me understand the lesson well and be able to apply the knowledge in the workplace.

นายภานุวัฒน์ จินดาภู

World class lessons? KKUIC got it! Professional equipments and environments? KKUIC got it! KKUIC can our dreams come true! Be empowered to be global citizen!

นายนิติธรรม ศรีทาดี

IC provides a pretty good environment. Lecturers are cool and very friendly. Always, hands- on activities and events that inspire and cultivate our success future. We sure to gain experiences just right under the faculty!

งานวิจัยและตีพิมพ์

เราสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์ อันนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ ผ่านการวิจัย เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ศูนย์และบริการวิชาการ

เราส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและมีส่วนร่วมสนับสนุน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

KKUIC

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน
ศูนย์สอบ IELTS (British Council X KKUIC)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พันธมิตรของเรา