หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับอาชีพสายการผลิตสื่อและดิจิตัลทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฏี อีกทั้งยังมอบประสบการณ์ในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพ เสียง และสื่อเชิงโต้ตอบ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการค้นคว้าวิจัยโดยนำเทคโนโลยีสื่อดิจิตัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวางแผน นอกจากนี้ยังมีโอกาสต่อยอดไปสู่ผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายอีกด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ปัจจุบันมีอาชีพสายการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ อยู่มากมาย เช่น งานนิตยสาร การผลิตรายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ และอื่น ๆ อาชีพสายการผลิตสื่อเหล่านี้ จำเป็นต้องมีทักษะและไอเดียในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบเฉพาะของสื่อนั้นๆ ตัวอย่างเช่น นักเขียน นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว ผู้กำกับศิลป์ ช่างภาพ และนักออกแบบกราฟิก

Group 15944

CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY (CMT)

Qualification of Applicants

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

1.2.5 Applicants without the scores in section 1.2.3 and 1.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 1.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 1.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

2.2.5 Applicants without the scores in section 2.2.3 and 2.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 2.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 2.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English and Math proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee

Please learn more about the tuition fees for whole program (4 years, 8 semesters) on the “Fees” menu. Click!!
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under English language conditions.

year 1

First Semester
IC011009 Wellness Dimensions
IC011001 Critical Reading and Writing
IC011xxx General Education Course, Language Elective
IC011021 Mathematics in Everyday Life
IC011016 Information Literacy
IC221001 Introduction to Communication Arts

Second Semester

IC011010 Globalization Studies
IC011012 Leadership and Change Management
IC011002 Academic English
IC011xxx General Education Course, Language Elective
IC221002 History of Communications
IC221001 Introduction to Communication Arts

year 2

First Semester

IC222001 Introduction to Communication Theory
IC222002 Technology in Communication
IC222003 Professional Presentations
IC222005 Radio Journalism and Broadcasting
IC222004 Narrative Film
IC222006 Multimedia Production

Second Semester

ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
IC222007 Ethics in Communications
IC222008 Contemporary Issues in Communications
IC222009 Magazine and Newspapers Journalism
IC222010 Photography for Communication Arts
IC222011 Professional Image Management
054241 Information Communication Technology for Tourism Businesses

year 3

First Semester

ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits
IC223001 Web Design
IC223002 Research Methods for Communications Arts
IC223003 Motion Graphics and Animation
IC223004 Theatre and Stage Production

Second Semester

ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits
IC223005 Strategic Communications
IC223006 Advanced Multimedia Production
IC223007 Documentary Film and Video
IC223008 Creative Audio Production

year 4

First Semester

Track 1: Internship

IC224001 Study Project in Creative Media Technology
IC224796 Internship in Creative Media Technology
ICxxxxxx Minor Elective Courses for Creative Media Technology

Track 2: Cooperative Education

IC224785 Cooperative Education in Creative Media Technology

Second Semester

Track 1: Internship

IC224761 Seminar in Creative Media Technology
ICxxxxxx Minor Elective Courses for Creative Media Technology

Track 2: Cooperative Education

IC224761 Seminar in Creative Media Technology
ICxxxxxx Minor Elective Course 9 credits

Minor Elective Courses for Creative Media Technology

Students must complete 18 credits by selecting one track from the track offered below.

Track 1:  International Journalism
IC232001  Mass Communications
IC232002  Negotiation and Conflict Resolution
IC232003  Crisis Management Communications
IC233001  Persuasion and Argumentation
IC233002  Document Analysis and Criticism
IC233003  Investigative Journalism
IC233004  Revolutionary Movements and Propaganda
IC233005  Communications in Public Relations

Track 2:  Business
IC102005  Basic Marketing Concept
IC102008  Business Law
IC103003  Business Strategy
IC103004  International Business Management
IC103006  International Human Resource Management
IC103008  Applied Project Management
IC113001  Strategic Marketing Management
IC113003  Business Service Marketing
IC113004  Customer Relation Management
IC113006  Logistics and Supply Chain Management
IC122001  Introduction to Entrepreneurship
IC123001  Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123004  Business Investment and Accounting for Small Business
IC123006  Business Expansion and Franchise Development

Track 3:  Tourism Management
IC102005  Basic Marketing Concept
IC211001  Introduction to Tourism Management
IC212001  Tourist Behaviour
IC212002  International Communication Arts for Tourism
IC212003  Logistics for Tourism
IC212004  Principles of Tourist Guide
IC212005  Sustainable Tourism Management
IC212006  Information Communication Technology for Tourism Business
IC213004  Strategic Marketing for International Tourism Business
IC213005  Financial Management for Tourism Business
IC213006  Technology Innovation and Operation Management in Tourism
IC213007  Tourism Destination Planning and Development

Track 4:  International Affairs
IC201001  Introduction to Political Sciences
IC202002  Contemporary World History
IC202003  Introduction to International Affairs
IC202005  World Geography
IC202007  Introduction to Sociology
IC202009  Diplomacy
IC203004  International Organizations
IC203005  Thailand’s Foreign Policy
IC203006  Comparative Politics
IC203008  International Security

Track 5: Interdisciplinary
Students must complete 18 credits by selecting courses from Track 1, 2, 3, or 4.

Q&A

Q&A