โปรแกรมพิเศษ

ENGLISH FOR SPECIFIC ACADEMIC PURPOSES (ESAP)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ESAP เหมาะกับใคร?

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ESAP เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรแกนกลางของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ตามมาตรฐานสากล

ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  1. ทักษะทางวิชาการ: การสรุป การถอดความ การคิดวิเคราะห์ และการระบุสาระสำคัญ
  2. ทักษะภาษาอังกฤษ: การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน ESAP

ภาคเรียนที่ 1/2565

ESAP & GE COURSEBOOKS

USSE1 – 49008 & IC001002

University Study Skills in English 1 / Basic English Academic Reading and Writing
485 THB

ESAP 1

English for Specfic Academic purposes
570 THB

PS – 49012 & IC002002

Public Speaking
405 THB

CRW – 49004 & IC011001Critical Reading & Writing

Critical Reading & Writing
450 THB

AE – 49003 & IC001002

Academic English
460 THB

ECMS – 49001 & IC001001

English for Communication in Multicultural Societies / English Listening and Discussion on Current Issues
550 THB

ESAP 2

English for Specfic Academic purposes
570 THB

English for Specific and Academic Purposes (ESAP)

ESAP Timetable Semester 1/2023

The class starts on 28 August 2023.

 

Day/Time09.00 – 12.0013.00 – 16.00
Mon. ESAP 1A (Aj. Jittima) Rm. W604
ESAP 2A (Aj. Patchanun) Rm. W504
ESAP 2B (Aj. Pornpan) Rm. E202
Tue.ESAP 1A (Aj. Jittima) Rm. W701
ESAP 2A (Aj. Patchanun) Rm. W504
ESAP 2B (Aj. Pornpan) Rm. W704
 
Wed.ESAP 1A (Aj.Jittima) Rm. W601
ESAP 2A (Aj.Patchanun) Rm. W705
 
Thu.

 

 

 
Fri.  
ESAP 2B (Aj. Pornpan) Rm. W505
 

ESAP Admission Timeline for the Semester 2/2023

The 1st-round Admission
ActivityDate
Application opens18 September  2023
Deadline of Application31 October 2023
Class period5 February – 11 June 2024
The 2nd-round Admission
ActivityDate
Application opens15 November 2023
Deadline of Application15 December 2023
Class period5 February – 11 June 2024Qualifications

Completed Mattayom 6, grade 12 or equivalent ESAP students are people from outside the college or grade 8-12 students who wish to study in the English Preparation program to improve their English skills only.

Application Methods

Walk-in Application : Receive application form at Khon Kaen University International College, 2nd floor, Academic and Fundsmental Learning Building. Online Application : Please download the application form and fill in your information. After the form is complete, please attach its scanned version (.pdf/.png/.jpeg) together with your required documents and payment evidence submitting to our admission coordinator’s email: khwamh@kku.ac.th.

Methods of payment

1.Kasikorn Bank (KBank):

Account name: KKUIC-R Account number: 549-2-02992-2 SWIFT code: KASITHBK

2. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC):

Account name: Student Fee Account number: 502-0-02151-8 SWIFT code: ICBKTHBK

Required Documents

1. Completed application form 2. A photo sized 3×4 cm with neither hat or sunglasses and taken no longer than 6 months (Stickers are not allowed.) 3. A copy of ID card (for Thai applicants)/Passport (for international applicants) 4. A copy of High school transcript or the certificate equivalent to secondary school transcript 5. A copy of High school diploma or graduation certificate 6. A copy of legalizing name change certificate (if any)

ESAP 1

1. Students who finish ESAP in the summer and have an Exit Test score from 0% – 49%, will study ESAP1 course for 135 hours during the first semester. (The class schedule will be announced later on www.ic.kku.ac.th)
2. This course provides General English for the first 70 hours and the proceeding 65 hours is Academic English. All four skills will be covered in each class, as following the Communicative Language Teaching style.
3. After the 135 hours of study, the students will take the ESAP1 Exit test, and the criteria of the test results are:

CriteriaResult
0% – 49%Study ESAP1 course in the next semester and register for three KKUIC General Education courses, which will be suggested in the announcement of the exit test results.
50% – 79%Study ESAP2 course in the next semester and register for three KKUIC General Education courses, which will be suggested in the announcement of the exit test results.
80% – 100%Exit ESAP and register for the regular courses of the next semester listed in their programs.

4. In case students cannot pass the ESAP courses in a special semester (summer), they need to continually enroll the courses in regular semesters (the first or second semesters).

ESAP 2

1. Students who finish ESAP in the summer and have an Exit Test score from 0% – 49%, will study ESAP1 course for 135 hours during the first semester. (The class schedule will be announced later on www.ic.kku.ac.th)
2. This course provides General English for the first 70 hours and the proceeding 65 hours is Academic English. All four skills will be covered in each class, as following the Communicative Language Teaching style.
3. After the 135 hours of study, the students will take the ESAP1 Exit test, and the criteria of the test results are:

CriteriaResult
0% – 49%Study ESAP1 course in the next semester and register for three KKUIC General Education courses, which will be suggested in the announcement of the exit test results.
50% – 79%Study ESAP2 course in the next semester and register for three KKUIC General Education courses, which will be suggested in the announcement of the exit test results.
80% – 100%Exit ESAP and register for the regular courses of the next semester listed in their programs.

4. In case students cannot pass the ESAP courses in a special semester (summer), they need to continually enroll the courses in regular semesters (the first or second semesters).

EXIT ESAP

Students who study an ESAP course and have the Exit Test score from 80% – 100%, will exit the ESAP course.
Students who do not pass the exit test of the last ESAP course in each academic year, they need to contact KKUIC staff, where each student will be considered on an individual basis, and given suggestions on the options and what courses they may study next.