นักศึกษา

ทัศนศึกษาต่างประเทศ

ทัศนศึกษาต่างประเทศ

To reinforce student’s extra-curricular learning, KKUIC annually organizes international field trips to many destinations. Our third year students will have opportunities to select their own choices of traveling destinations. KKUIC strives to promote student’s learning experiences in cultural diversity not only through classrooms but also through our international field trips.

ทริปเร็วๆนี้

Singapore Trip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Commodo ullamcorper viverra pharetra quam at turpis nec tempor.

26-31 JAN 2023

ทัวร์เวียดนาม

ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ลิ้มรสชาติอาหารต้นตำหรับของเวียดนาม

ทัศนศึกษาปี 2022

ทัวร์กัมพูชา

ชม ปราสาทนครวัด ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม เดินชมเมือง เสียมเรียบยามค่ำคืนที่ Night Market ลิ้มรสชาติอาหารต้นตำหรับจากกัมพูชา

ทัศนศึกษาปี 2022

ทัวร์จีน

เดินชมสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ชมภูเขาเทียนเหมินซาน เยือนภูเขาประตูสวรรค์ เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย ชมลำธารแส้ม้าทอง สู่ เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย

ทัศนศึกษาปี 2022

ทัวร์ญี่ปุ่น

ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก แวะช้อปปิ้งย่านโอไดบะ และ ชินจูกุ

ทัศนศึกษาปี 2022