หลักสูตรนานาชาติ

โปรแกรมแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ

คุณเคยฝันอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไหม? คุณเคยต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่หรือไม่? มข.และ KKUIC จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริง การสำรวจโลกเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับนักเรียนในการได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ขอเชิญเข้าร่วมมหาวิทยาลัยเหล่านี้ภายใต้ MOU ของเรา

คุณสมบัติการสมัคร

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  2. ยื่นเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
  3. หลักฐานความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษหรือญี่ปุ่น)
  4. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของโครงการได้ จะมีการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบางมหาวิทยาลัย โปรดอ่านอย่างละเอียด

ส่งเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ชนบดี ราชมณี

นักวิเทศสัมพันธ์