ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ (Logo)

Logo แบบเป็นทางการ

Logo แบบไม่เป็นทางการ

ความหมายของ Logo: การออกแบบตัว C ให้มีรูปทรงเหมือนกับสายรุ้งเพื่อเน้นความคิดที่สร้างสรรค์และอิสระเป็นจุดเด่น มีความหมายที่ลึกซึ้ง และเป็นการแสดงถึงความหลากหลายของความคิดและความรู้สึกที่สดใสและสวยงาม

สีรุ้ง : แสดงถึงความหลากหลาย ความสดใส และสวยงามของความคิดและความรู้สึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความภาคภูมิใจและความชอบในตัวตนที่แท้จริง

สีน้ำเงิน : แสดงถึงความรู้ ความเฉลียวฉลาด และความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเป็นสีที่มีความสมดุลและตรรกะเหตุผล โดยใช้สีน้ำเงินในการออกแบบตัว C จะเสริมความเชื่อมั่นและความเป็นเลิศในความคิดและไอเดียของนักเรียนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเน้นให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงการใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อถือได้

เทมเพลต PowerPoint และกระดาษหัวจดหมาย

สีประจำวิทยาลัยนานาชาติ

สีหลัก

#124680

Royal Blue
#124680

สีเทา

#333333

Dark Grey
#333333

#555555

Medium Grey
#555555

#A9A9A9

Light Grey
#A9A9A9

#F0F0F0

Off White
#F0F0F0

#F8F9F9

New White
#F8F9F9

สีรอง

#F05550

Red
#F05550

#FED13F

Honey Yellow
#FED13F

#1B75BC

Main Blue
#1B75BC

#29BDE0

New Blue
#29BDE0

#2BB673

Green
#2BB673

#60C19A

Shallow Shore
#60C19A

#612E84

Indigo
#612E84

#F68926

Tangerine
#F68926

การไล่สี