ข่าวสารและสื่อ

Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยรัฐ ในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เยือนวิทยาลัยนานาชาติ มข. กระชับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข่าวสารและสื่อ

(TH) Tag Post Filter