ศูนย์และบริการวิชาการ

ศูนย์สอบ IELTS (British council X KKUIC)

IELTS คอมพิวเตอร์ รอบสอบประจำปี 2567

วันสอบIELTS AcademicIELTS General TrainingIELTS for UKVI
วันเสาร์, 13 มีนาคม-
วันเสาร์, 30 มีนาคม-
วันเสาร์, 27 เมษายน
วันเสาร์, 11 พฤษภาคม
วันเสาร์, 25 พฤษภาคม-
วันเสาร์, 8 มิถุนายน
วันเสาร์, 29 มิถุนายน-
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม
วันเสาร์, 27 กรกฎาคม-
วันเสาร์, 10 สิงหาคม
วันเสาร์, 31 สิงหาคม-
วันเสาร์, 14 กันยายน

สถานที่สอบ: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

การเตรียมตัวสอบ เริ่มเตรียมสอบ IELTS วันนี้