นักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท

ACADEMIC CALENDAR

Term Filter

วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 หรือน้อยกว่า

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 หรือน้อยกว่า ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ Counter service

ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 65 หรือน้อยกว่า สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ

นักศึกษาใหม่ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่จัดงาน: ตึกวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 66

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 66 ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th

วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 66

วันเปิดภาคการศึกษา

National Holidays in Thailand

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6