ศูนย์และบริการวิชาการ

ศูนย์เตรียมความพร้อม KKUIC

ศูนย์เตรียมความพร้อม KKUIC

เกี่ยวกับศูนย์เตรียมความพร้อม KKUIC

KKUIC Network provides professional development to the assessment community. We equip practitioners with the skills and knowledge needed to design and develop effective assessments, from an understanding of the key principles to in-depth and practice-based learning in the design and delivery of successful, valid assessment.

03

British Council

toeic program

10 - 25 July 2022

04

British Council

IELTS Course

10 - 25 July 2022

05

British Council

English COURSE

10 - 25 July 2022

06

British Council

toeic program

10 - 25 July 2022

ทีมของเรา

จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ

ประธานกลุ่มงานหลักสูตรสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศิรินภา พลศิริ

ผู้ประสานงานศูนย์