วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีและอดีตคณบดีวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มข. “ด้านการบริหาร”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
1. ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข.
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน เตชะมณี อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข.
3. ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. และ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ด้านการบริหาร”

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by Nichakorn, Khosit

ข่าวทั้งหมด