วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านกิจการ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ธนากรณ์ สายุทธ์ และอาจารย์รพีพรรณ พิทยาดิลก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ จำนวน 29 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ “โครงการทัศนศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี – B.A. in International Affairs : International Field Trip in Singapore” เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะและแนวคิดด้านกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ คณะเดินทางจากวิทยาลัยนานาชาติ มข. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในการเข้าพบนางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต และร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตและความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์”

มากไปกว่านั้น ยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เกาะ Sentosa, Universal Studio, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. Aquarium, นิทรรศการ Van Gogh, ถนน Orchard Road, น้ำตกในร่ม HSBC Rain Vortex และวัดพระเขี้ยวแก้ว นอกจากนี้ ยังได้ไปเที่ยวชม Landmark ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของสิงคโปร์อย่างอ่าว Merina Bay และสัญลักษณ์ Merlion อีกด้วย

ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด KKUIC
ภาพโดย อาจารย์ธนากรณ์ สายุทธ์ และอาจารย์รพีพรรณ พิทยาดิลก

ข่าวทั้งหมด