นักศึกษา

Singapore Trip

Singapore Trip

No Content

พานักศึกษาเยี่ยมชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ไหว้พระสักการะ เขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ แวะชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ เดินชมย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและรับประทานอาหารริมแม่น้ำสิงคโปร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มาริน่า เบย์ แซน-ขึ้นSand SkyPark-คลากคีย์

วันที่ 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

วันที่ 3  : เมอร์ไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว