เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ทีม Ugly Veggies สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน ได้เข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ 8 ทีมสุดท้ายจาก 250 ทีม ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 206 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ ทีม Ugly Veggies ได้เข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ 8 ทีมสุดท้ายจาก 250 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนระดับประเทศในการรับทุนสนันสนุน 150,000 บาท ในการพัฒนาผลงานต่อยอดผลงานจากทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยการจัดงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ สู่การต่อยอดผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ร่วมประกวดเป็นเยาวชนระดับ ม.ปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) ในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป/Startup และภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อยกระดับให้ผลงานนวัตกรรมให้นำไปใช้ได้จริง

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนันสนุนแนวคิดและนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อให้มีการต่อยอดนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริง และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย การจัดแข่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้เปราะบางทางกายภาพ ทั้งนี้โครงการที่ KKUIC ส่งเข้าร่วมเป็นการต่อยอดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ℹ️ ท่านสามารถติดตามข้อมูลผ่านช่องทาง

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by :