หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

สาขาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ วางรากฐานและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทางวารสารศาสตร์ร่วมสมัย ผ่านมุมมองของโลกาภิวัตน์และโลกดิจิทัล นักศึกษาจะได้กลั่นกรองความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ผ่านการปฏิบัติจริงและกลวิธีการผลิตสื่อวารสาร นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถค้นคว้าแนวทางการฝึกปฏิบัติเฉพาะทางจากมุมมองทางทฤษฎีและการวิเคราะห์อีกด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จและพึงพอใจในด้านสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อ สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงอาชีพการกระจายเสียงถ่ายทอดสด และธุรกิจการพิมพ์

Group 15944

INTERNATIONAL JOURNALISM​ (IJ)

Qualification of Applicants

1. Thai Applicants

1.1. Admission Channels

1.1.1 Thai students who have completed Matthayom 6 or equivalent in the Thai education system can apply through the following channels: Portfolio Admission (TCAS1), KKU Quota (TCAS2), Nation Wide Direct Admission (TCAS3), Admission (TCAS4), and KKUIC Direct Admission and TCAS5.

1.1.2 Thai students who have completed Grade 12 from abroad or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

1.2 Qualifications

1.2.1 Completed Matthayom 6 or Grade 12 (non-Thai educational system) or an equivalent degree.

1.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

1.2.3 Valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

1.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

1.2.5 Applicants without the scores in section 1.2.3 and 1.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 1.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 1.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

2. Foreign Applicants

2.1. Admission Channels

2.1.1 Foreign students who have completed Grade 12 or an equivalent degree from a non-Thai educational system can apply through the KKUIC Direct Admission channel (the opening will be announced periodically 2-3 times a year) and TCAS5.

2.2. Qualifications

2.2.1 Completed Grade 12 or submitted the GED score for an applicant with a vocational degree (acceptable threshold ≥ 580 points; with ≥ 145 points for each section)

2.2.2 GPAX 5 Semester ≥ 2.00 out of 4.00 or GPAX 6 Semester ≥2.00 out of 4.00 or equivalent

2.2.3 For non-native English speaking applicants, valid English test result: IELTS ≥ 5.0; or TOEFL Paper-based ≥ 500, TOEFL Computer-based ≥ 173, TOEFL Internet-based ≥ 61; or SAT Reading and Writing Part ≥ 450

2.2.4 Valid Mathematics test result: SAT Math part ≥ 450 (SAT Math only for International Entrepreneurship, Global Business, International Marketing, and Tourism Management)

2.2.5 Applicants without the scores in section 2.2.3 and 2.2.4 can apply but will have to take the KKUIC direct admission examination. Those without the score in 2.2.3 will have to take the International College English Placement Test (ICEPT) and those without the score in 2.2.4 will have to take the Mathematics Placement Test.

3. Application Process

3.1 Admission channels:

Portfolio Admission (TCAS 1)

KKU Quota/Northeast Admissions (TCAS 2)

Nationwide Direct Admission (TCAS 3)

Admission 2019 (TCAS 4)

KKUIC Direct Admission (TCAS 5)

3.2 Important documents to be uploaded:

1) A photo size 3×4 cm with no hat or sunglasses, taken no longer than 6 months ago. (Stickers / Scanned photos are not allowed)Your name printed in capital letters on the back of each photo.

2) A copy of ID card or Alien certificate or Passport

3) A copy of Housing registration (For Thai applicant only)

4) A copy of academic transcripts (GPAX) or an equivalent document

5) A copy of English and Math proficiency test score: IELTS, TOFEL, and SAT (If any)

6) A recommendation letter from the institute where the high school degree was attained (If any)

7) A copy of name change certificate (If any)

3.3 Application fee:

TCAS 1, 2, 3, and 4 (the rate according to the KKU announcement and paid via QR code)

KKUIC Direct Admission and TCAS 5 (1,500 THB paid online by credit card)

4. Tuition Fee

Please learn more about the tuition fees for whole program (4 years, 8 semesters) on the “Fees” menu. Click!!
**Note: Admission fee of 10,000 baht is paid only once for the first semester of year 1. The stated fees do not include the fee for a pre-college preparation course which will be applied when the student is accepted under English language conditions.

year 1

First Semester
IC011009 Wellness Dimensions
IC011001 Critical Reading and Writing
IC011xxx General Education Course, Language Elective
IC221001 Introduction to Communication Arts
IC011021 Mathematics in Everyday Life
IC011016 Information Literacy

Second Semester

IC011011 Cultural Diversity
IC011010 Globalization Studies
IC011012 Leadership and Change Management
IC011002 Academic English
IC011xxx General Education Course, Language Elective

year 2

First Semester

IC232001 Mass Communications
IC222005 Radio Journalism and Broadcasting
IC222004 Narrative Film
IC222003 Professional Presentations
IC222002 Technology in Communication
IC222001 Introduction to Communication Theory

Second Semester

IC232003 Crisis Management Communications
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
IC222007 Ethics in Communications
IC222009 Magazine and New Paper Journalism
IC222008 Contemporary Issues in Communications
IC232002 Negotiation and Conflict Resolution

year 3

First Semester

IC233001 Persuasion and Argumentation
IC233002 Document Analysis and Criticism
IC223002 Research Methods for Communications Arts
IC223001 Web Design
ICxxxxxx Free Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits

Second Semester

ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits
IC233005 Communications in Public Relations
IC233004 Revolutionary Movements and Propaganda
IC233003 Investigative Journalism
IC223005 Strategic Communications

year 4

First Semester

Track 1: Internship

IC234001 Study Project in International Journalism
IC234796 Internship in International Journalism (During the summer of 3rd-Year)
ICxxxxxx Minor Elective Course 3 credits

Track 2: Cooperative Education

IC234785 Cooperative Education in International Journalism

Second Semester

Track 1: Internship

IC234761 Seminar in International Journalism
ICxxxxxx Minor Elective Course 6 credits

Track 2: Cooperative Education

ICxxxxxx Minor Elective Course 9 credits
IC234761 Seminar in International Journalism

Minor Elective Courses for Global Business

Students must complete 18 credits by selecting one Track from the track offered below.

Track 1: Creative Media Technology

IC222006 Multimedia Production
IC222010 Photography for Communication Arts
IC222011 Professional Image Management
IC223003 Motion Graphics and Animation
IC223004 Theatre and Stage Production
IC223006 Advanced Multimedia Production
IC223007 Documentary Film and Video
IC223008 Creative Audio Production

Track 2: Business

IC102005 Basic Marketing Concept
IC102008 Business Law
IC103003 Business Strategy
IC103004 International Business Management
IC103006 International Human Resource Management
IC103008 Applied Project Management
IC113001 Strategic Marketing Management
IC113003 Business Service Marketing
IC113004 Customer Relation Management
IC113006 Logistics and Supply Chain Management
IC122001 Introduction to Entrepreneurship
IC123001 Business Plan Development and Business Strategy for International Entrepreneurship
IC123004 Business Investment and Accounting for Small Business
IC123006 Business Expansion and Franchise Development

Track 3: Tourism Management

IC102005 Basic Marketing Concept
IC211001 Introduction to Tourism Management
IC212001 Tourist Behaviour
IC212002 International Communication Arts for Tourism
IC212003 Logistics for Tourism
IC212004 Principles of Tourist Guide
IC212005 Sustainable Tourism Management
IC212006 Information Communication Technology for Tourism Business
IC213004 Strategic Marketing for International Tourism Business
IC213005 Financial Management for Tourism Business
IC213006 Technology Innovation and Operation Management in Tourism
IC213007 Tourism Destination Planning and Development

Track 4: Interdisciplinary

IC201001 Introduction to Political Sciences
IC202002 Contemporary World History
IC202003 Introduction to International Affairs
IC202005 World Geography
IC202007 Introduction to Sociology
IC202009 Diplomacy
IC203004 International Organizations
IC203005 Thailand’s Foreign Policy
IC203006 Comparative Politics
IC203008 International Security

Track 5: Interdisciplinary

Students must complete 18 credits by selecting courses from Track 1, 2, 3, or 4.

Q&A

Q&A