ขอเชิญร่วมงาน Inter-Home พบกับ Speaker ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมฟรีคอนเสริต์จากวง Slot Machine

ขอเชิญร่วมงาน Inter-Home พบกับ Speaker ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมฟรีคอนเสริต์จากวง Slot Machine

🌟 เตรียมรับแรงบันดาลใจได้เลย! 🌟 เชิญร่วมงาน “Empo…

วิทยาลัยนานาชาติ  และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดงานการประชุมภูมิภาคเกี่ยวกับการพัฒนาและความสอดคล้องทางสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

วิทยาลัยนานาชาติ และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดงานการประชุมภูมิภาคเกี่ยวกับการพัฒนาและความสอดคล้องทางสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

ทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันความร่วมมือ…

นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จริง ในรายวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
|

นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จริง ในรายวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย…

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Seriesด้วย…

ว.นานาชาติ มข. ร่วม Workshop & Discussion กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

ว.นานาชาติ มข. ร่วม Workshop & Discussion กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย…

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีและอดีตคณบดีวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มข. “ด้านการบริหาร”

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีและอดีตคณบดีวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มข. “ด้านการบริหาร”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ1…