ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566
| |

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00 น. วิท…

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
|

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

นางสาวณัชชา แหล่ป้อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากา…

KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023
|

KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาวิทยาล…

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
|

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ …

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้ารอบลึกของการแข่งขันกับ สสส. และเป็น 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันพร้อมได้รับเงินสนันสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ 150,000 บาท
| |

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้ารอบลึกของการแข่งขันกับ สสส. และเป็น 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันพร้อมได้รับเงินสนันสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ 150,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นัก…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย สาขา Business & Management และอันดับ 5 สาขา Social Sciences ในการจัดอันดับ World University Rankings 2024 by subject
|

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย สาขา Business & Management และอันดับ 5 สาขา Social Sciences ในการจัดอันดับ World University Rankings 2024 by subject

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการจัดอัน…

“TOO FAR TOO CLOSE” ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา “Fiction” ณ เทศกาล CCCL Film Festival 2023
|

“TOO FAR TOO CLOSE” ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา “Fiction” ณ เทศกาล CCCL Film Festival 2023

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมนักศึกษา “Mix Med…

นักกีฬาจาก KKUIC Basketball Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023
|

นักกีฬาจาก KKUIC Basketball Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023

ขอแสดงความยินดีกับ KKUIC Basketball Club ที่ได้รับรางวั…