น.ศ. ปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 น.ศ.ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในหัวข้อ “ระบบการเงินระหว่างประเทศ (การจัดหาเงิน การชำระดุล และการแลกเปลี่ยน ให้คะแนนระบบการเงินระหว่างประเทศ)” เพื่อต่อยอดความรู้และกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักศึกษาวางแผนทางด้านการเงิน เสริมสร้างประสบการณ์ และได้แรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ


กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การเรียนการสอน วิชา “IC103006 Financial Market, Institutions and International Financial System” โดยมีอาจารย์ประจำวิชา ผศ.ดร.ภาณินี นฤธราดล อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในขณะเดียวกันบรรยากาศโดยรวมของการเยี่ยมชมเป็นไปอย่างสนุกสนานเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อรับรางวัล


สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นักศึกษาจะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดมีหนังสือให้เลือกอ่าน เลือกศึกษาตามความสนใจ โดยภายในห้องสมุดจะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจ การเงิน และข้อมูลจากธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศทั่วโลก

Share :

ข่าวทั้งหมด