วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน”

วาเลนไทน์ที่สดใสขนาดนี้…เป็นของพวกเราทุกคนนะ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ทำให้กิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุข #ปีนี้วาเลนไทน์สีเขียว

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16:00 น. – 23:00 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน KKUIC InterFest: Love in Full Bloom ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก ส่งต่อความความสุข สร้างความประทับใจในเดือนแห่งความรัก ภายในงานมีการเชิญนักศึกษาต่างชาติหลากหลายมาประเทศมาร่วมพูดถึงการแสดงความรักในแบบฉบับของตัวเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนโสด หรือคนมีคู่ ต่างก็ได้ร่วมเพิ่มชีวิตชีวาให้วันวาเลนไทน์มีสีสันมากยิ่งขึ้น ผ่านเสียงดนตรีจากการแสดงดนตรีและการเต้นประกอบเสียงเพลง โดยมีสภาพอากาศเย็นสบายที่เป็นใจตลอดทั้งงาน อีกทั้งยังมีการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างยังยืน
ครั้งนี้ เป็นการจัดงาน KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก โดยใช้ชื่อสโลแกนว่า “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน” ซึ่งภายในงาน นอกเหนือจากการรณรงค์และมอบความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยังมีการสนับสนุนให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน People (มิติด้านสังคม) และ Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) มากไปกว่านั้น กิจกรรมนี้ยังมีการจัดตั้งบูธรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อรณรงค์เป้าหมายที่ 12: Responsible Consumption and Production สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการลดของเสียด้วยกระบวนการ Reuse และ Recycle
#ความสุขคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน งานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำให้เป้าหมายของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และเราจะมุ่งสร้างกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by Thanasak Kabsoi

ข่าวทั้งหมด