KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023
|

KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาวิทยาล…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน”
|

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน”

วาเลนไทน์ที่สดใสขนาดนี้…เป็นของพวกเราทุกคนนะ ขอขอบคุณทุ…

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21
|

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:30 น. ศูนย์การเรี…

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
|

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชี…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00 – 11:00 น. วิทยา…

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน (SIS) วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำเสนอ “แบบจำลองธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการจัดการเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วง และเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร”

ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน (SIS) วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำเสนอ “แบบจำลองธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการจัดการเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วง และเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร”

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.