วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” เฉลิมฉลองการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอด 15 ปี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่า 150 ท่าน จากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีด้วยการมอบต้นไม้ฟอกอากาศ แทนช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องจาก KKUIC ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs บรรยากาศภายในงานจึงเน้นเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ฟอกอากาศเป็นองค์ประกอบหลัก และรับรองแขกภายในงานด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย

     กิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วย พิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษา ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน การถ่ายภาพแสดงความยินดีและมอบของระลึกของผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ พิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ การร่วมรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

     ปีนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเติบโตแบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืนขององค์กรเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นนานาชาติ มีส่วนในการขับเคลื่อนบรรยายกาศด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดี ไม่เพียงแต่ในแง่มุมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่วิทยาลัยนานาชาติมีปณิธาณที่จะเสริมสร้างพลังในแก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นประชากรโลกที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน ผ่านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ

Share :

ข่าวทั้งหมด