มื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดี และ Mr. Benoit Nadeau ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Thao Tran รองคณบดีจาก UEH University – International School of Business และ Ms. Kim Du อาจารย์จาก UEH University – International School of Business พร้อมนักศึกษาเวียดนามชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดจาก UEH – ISB University จำนวนทั้งหมด 23 คน เดินทางจากกรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ UEH – ISB International Field Trip in Thailand 2023 เพื่อเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับและสนับสนุนการเยี่ยมชมในครั้งนี้

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by