นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จริง ในรายวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
|

นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จริง ในรายวิชาการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย…

ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาเรื่อง “สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ”
|

ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาเรื่อง “สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-15:00…

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21
|

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:30 น. ศูนย์การเรี…

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
|

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชี…

The 4th-year Global Business Students held the Educational Exhibition of “KKUIC OPEN HOUSE 2021” Giving Vogue to KKUIC and Khon Kaen University
| |

The 4th-year Global Business Students held the Educational Exhibition of “KKUIC OPEN HOUSE 2021” Giving Vogue to KKUIC and Khon Kaen University

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.