ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00 น. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ “คุณปิยะนุช ยินดีสุข” ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ถูกจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต การประกอบสัมมาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมในวงกว้าง รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2566 คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก (Global Business) เป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

คุณปิยะนุช ยินดีสุข (คุณฟลุ๊ค) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยแต่เดิม รับราชการในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ผ่านการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการต่างๆ ในขณะที่รับราชการ

คุณปิยะนุช ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นที่ 1 “ฟลุ๊ครูู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ตนเป็นนักศึกษาสาขาธุรกิจระดับโลกรุ่นแรก ทั้งที่ตอนนั้นวิทยาลัยนานาชาติยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เพราะเพิ่งก่อตั้ง แต่ด้วยความที่บ้านตนเองมีธุรกิจหลายอย่างเลยรู้สึกว่าการเรียนในสาขาวิชานี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อธุรกิจของตน ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะสาขา Global business ที่ทำให้ฟลุ๊ค เด็กผู้หญิงต่างจังหวัดคนหนึ่ง ได้มาเป็นสุภาพสตรีในวันนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกคน รวมถึงท่านคณบดีที่ได้มีการเรียกตัวให้กลับมาให้มาพบกับทุกๆ ท่านในวันนี้ ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ”
ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2566 และศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในทุกภาคส่วน และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้ จะส่งผลให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ และมีแรงผลักดันเพื่อที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน

Reported by PR & Marketing Division, Student Empowerment Division – KKUIC
Photos by Thanasak Kabsoi

ข่าวทั้งหมด