ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566
| |

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะนุช ยินดีสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จากสาขาธุรกิจระดับโลก ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยนานาชาติ” ปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00 น. วิท…

The 4th-year Global Business Students held the Educational Exhibition of “KKUIC OPEN HOUSE 2021” Giving Vogue to KKUIC and Khon Kaen University
| |

The 4th-year Global Business Students held the Educational Exhibition of “KKUIC OPEN HOUSE 2021” Giving Vogue to KKUIC and Khon Kaen University

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

นักศึกษา KKUIC สาขา International Marketing เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย ในโครงการ J-MAT Award ครั้งที่ 31 “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคต ด้วยคน GenNEXT”
| |

นักศึกษา KKUIC สาขา International Marketing เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย ในโครงการ J-MAT Award ครั้งที่ 31 “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคต ด้วยคน GenNEXT”

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.