KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรด และการแข่งขันนันทนาการ ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU GAMES 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU GAMES 2023 เป็นกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความสนใจในด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนักศึกษาระหว่างคณะ ในปีนี้ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรดระหว่างพิธีเปิดกิจกรรม และการแข่งขันนันทนาการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งสองรายการ โดยมีแนวคิดด้านการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่งขบวนจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ถือเป็นการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน (Sustainable Educational Transformation)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยเฉพาะทักษะ Communication, Leadership, Collaboration, Decision making และ Empathy skills ไปพร้อมกับการสร้างประสบการณ์ความเป็นนานาชาติภายใต้แนวคิดความยั่งยืน จึงได้ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและความสามัคคี เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดงานและการเป็นพลเมืองโลก (Global citizens) อีกด้วย

ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก KKUIC Student Union – สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทางเพจองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวทั้งหมด