นักศึกษา KKUIC สาขา International Marketing เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย ในโครงการ J-MAT Award ครั้งที่ 31 “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคต ด้วยคน GenNEXT”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทีม “อยากเป็นตุ๊กตาหน้ารถ” นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 24 ทีมสุดท้ายในโครงการ J-MAT Award ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคต ด้วยคน GenNEXT” ที่จัดขึ้น โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

Share :

ข่าวทั้งหมด

Orther Workshop