ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series
ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกำหนดจัดงานปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change” โดยได้รับเกียรติจากผู้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
** สามารถลงทะเบียนผ่าน URL: https://kku.world/g3qn0 ด้านล่าง

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 หรือ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th-jp-asean-bridges.kku.ac.th/ 

หรือประสานสอบถามได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 043 202 059 หรือ อีเมล wilung@kku.ac.th

Share :

ข่าวทั้งหมด