KKUIC จับมือ British Council EnglishScore Ltd. ทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประกาศถึงความร่วมมือของสถาบันกับBritish Council EnglishScore Ltd. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณ Elliot Homan Regional Director Asia of British Council EnglishScore ได้เซ็นสัญญาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 พิธีลงนามข้อตกลงร่วมทางวิชาการในครั้งนี้มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรฝ่ายบริหารของ British Council EnglishScore Ltd. ร่วมเป็นสักขีพยานสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระว่างสถาบันทั้ง 2 แห่ง การร่วมลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share :

ข่าวทั้งหมด