มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยข…

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อาจารย์ฑภิพร สุพร อาจารย์ประ…

KKUIC จับมือ British Council EnglishScore Ltd. ทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

KKUIC จับมือ British Council EnglishScore Ltd. ทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประกาศถึงความร่วมม…

ประกาศ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ (ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้มีผลสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2566 เป็นต้นไป)

ประกาศ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ (ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้มีผลสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2566 เป็นต้นไป)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

KKUIC x ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมจัดการประกวดนางนพมาศ (Miss Aqua) ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565

KKUIC x ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมจัดการประกวดนางนพมาศ (Miss Aqua) ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.