KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:30 น. ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติขอนแก่น (KKUIC LLC) และศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน (SIS) ร่วมกันจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event”เสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารสำหรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้อนรับ คุณโจ้ ชลวิศว์ พิธีกร นักพูด และที่ปรึกษาด้านการพูด การสื่อสาร บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการจัดรายการทีวี ประกาศข่าว และดำเนินรายการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงบุคคลทั่วไปจากทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารในสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ

งานอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์กิจกรรมทางวิชาการที่จับมือกันระหว่าง KKUIC LLC และ SIS ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Lifelong Learning for Sustainable Futures – การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับสังคมการทำงานระดับโลกในศตวรรษที่ 21

ไฮไลท์ของงานนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC) ได้เชิญ คุณโจ้ ชลวิศว์ – โค้ชด้านการสื่อสารชื่อดัง มาการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ และพาดำเนินกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังตอบโจทย์ภารกิจหลักของ KKUIC ที่มุ่งมันสร้างกำลังคนระดับโลก ผู้พร้อมด้วยทักษะและความยั่งยืน

KKUIC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนในสังคม จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใดที่สนใจกิจกรรมอื่นๆ โดย KKUIC LLC และ SIS สามารถติดตามได้ที่ เพจ Facebook: KKUIC Lifelong Learning Center – ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by Thanasak Gabsoi

ข่าวทั้งหมด

Orther Workshop