มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยข…

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อาจารย์ฑภิพร สุพร อาจารย์ประ…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ University of York จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ “Unveiling Qualitative Research in Temporary Perspectives” เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ University of York จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ “Unveiling Qualitative Research in Temporary Perspectives” เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15-22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00 – 11:00 น. วิทยา…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านกิจการ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านกิจการ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Mango-based Circular Economy ภายใต้โครงการวิจัย Circular X Creative Economy

วิทยาลัยนานาชาติ มข. เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Mango-based Circular Economy ภายใต้โครงการวิจัย Circular X Creative Economy

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง…

KKUIC จับมือ British Council EnglishScore Ltd. ทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

KKUIC จับมือ British Council EnglishScore Ltd. ทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประกาศถึงความร่วมม…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” เฉลิมฉลองการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอด 15 ปี

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” เฉลิมฉลองการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอด 15 ปี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั…