วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีและอดีตคณบดีวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มข. “ด้านการบริหาร”

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีและอดีตคณบดีวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ครบรอบ 60 ปี มข. “ด้านการบริหาร”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ1…

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
|

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชี…

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
|

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ …

ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน เข้าร่วมการประกวด โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”

ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน เข้าร่วมการประกวด โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ปร…

ว.นานาชาติ ต้อนรับนักศึกษาโครงการ UEH – ISB International Field Trip in Thailand 2023 จากเวียดนาม

ว.นานาชาติ ต้อนรับนักศึกษาโครงการ UEH – ISB International Field Trip in Thailand 2023 จากเวียดนาม

มื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา…

“The Night Before Christmas” ละครเวที ผลงานนักศึกษาอินเตอร์ มข. ตอบโจทย์ความลงตัว

“The Night Before Christmas” ละครเวที ผลงานนักศึกษาอินเตอร์ มข. ตอบโจทย์ความลงตัว

ละครเวที ผลงานนักศึกษาอินเตอร์ มข. ตอบโจทย์ความลงตัว ใน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้ารอบลึกของการแข่งขันกับ สสส. และเป็น 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันพร้อมได้รับเงินสนันสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ 150,000 บาท
| |

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้ารอบลึกของการแข่งขันกับ สสส. และเป็น 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันพร้อมได้รับเงินสนันสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ 150,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นัก…