วิทยาลัยนานาชาติ มข. ส่งตัวแทนนักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีในงาน “Dentsu ALPHA workshop”

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ส่งตัวแทนนักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีในงาน “Dentsu ALPHA workshop”

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย…

น.ศ. ปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น.ศ. ปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 น.ศ.ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ย…

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ว.นานาชาติ จัดเสวนา หัวข้อ “Smart City and Connectivity”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ว.นานาชาติ จัดเสวนา หัวข้อ “Smart City and Connectivity”

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.