นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
|

นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

นางสาวณัชชา แหล่ป้อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากา…

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

ปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Seriesด้วย…

ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาเรื่อง “สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ”
|

ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาเรื่อง “สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-15:00…

KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023
|

KKUIC Student Union คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันนันทนาการใน KKU GAMES 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาวิทยาล…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน”
|

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรม KKUIC InterFest: Love in Full Bloom เป็นปีแรก “วาเลนไทน์ปีนี้สีเขียว เพราะเธอและฉันมีโลกใบเดียวกัน”

วาเลนไทน์ที่สดใสขนาดนี้…เป็นของพวกเราทุกคนนะ ขอขอบคุณทุ…

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21
|

KKUIC LLC x SIS จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Communication Mastery for the 21st Century Workplace Training Event” เสริมสร้างการสื่อสารของคนรุ่นใหม่กับการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:30 น. ศูนย์การเรี…

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TICC ครั้งที่ 8 บูรณาการมุมมองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TICC ครั้งที่ 8 บูรณาการมุมมองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท…

ว.นานาชาติ มข. ร่วม Workshop & Discussion กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

ว.นานาชาติ มข. ร่วม Workshop & Discussion กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย…